Bezpečnostní informace ke svíčkám

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE


 

Obecné upozornění

Informace pro spotřebitele

Každý spotřebitel musí dodržovat bezpečnostní doporučení uvedené na obalu svíčky a na našem e-shopu.

Může se stát, že dojde k odlepení bezpečnostní etikety ze dna svíčky, a proto vždy pozorně čtěte tyto bezpečnostní pokyny, řiďte se jimi a dodržujte je.

Všechny naše svíčky jsou určeny pro dospělé svéprávné osoby. Neneseme zodpovědnost za zneužití produktů a všechny produkty jsou používány na vlastní nebezpečí. Svíčky nejsou vhodné pro děti, zvířata a osoby s nižší rozlišovací schopností.

Svíčky jsou ZAKÁZANY UŽÍVAT VNITŘNĚ nejsou tedy určeny ke KONZUMACI!

Trvanlivost svíček je minimálně 1 rok, doporučujeme však, aby byly zapáleny v co nejkratší době od nákupu. Po dobu uskladnění dochází přirozeně k postupnému uvolňování vůně a změně barevnosti vosku.

Svíčky nejsou dle platné legislativy EU certifikovány jako kosmetické produkty.

Ve svíčkách je použit sójový vosk. Vosk neobsahují pesticidy, herbicidy ani ropné příměsi.  

Norma ČSN EN 15494 (650121) určuje bezpečnostní značení svíček určených k hoření v místnostech.

 

POVINNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

 

Obecný symbol varování.


 

Hořící svíčku nenechávejte nikdy bez dozoru.

 

 

Hořící svíčku umístěte mimo dosah dětí a domácích zvířat. 


 


 

Mezi hořícími svíčkami vždy ponechte vzdálenost odpovídající nejméně pětinásobku průměru svíčky.


 

Hořící svíčku nenechávejte na, nebo v blízkosti předmětů, které se mohou snadno vznítit. 


 

VOLITELNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE


 


Neumísťujte svíčky do průvanu. 


 


Neumísťujte svíčky blízko zdroje tepla. 

 

 


Umísťujte svíčky ve vzpřímené poloze.


 

 

Před každým zapálením upravte knot na délku asi 0,5-1 cm. 

 


Plamen vždy uhaste. Nesfoukávejte ho. 


 


Vždy používejte svícen. 


 


 

V roztaveném vosku nenechávejte zápalky, ani jiné úlomky. Mohlo by tak dojít k rozšíření ohně.

 

 

Nehaste tekutinami. 


 

 

Čajové svíčky používejte pouze ve svícnech a lampách s dostatečným odvětráváním.


 


Svíčky ani jejich části nekonzumujte. 


 


Autor: Michaela Jeníčková Vytvořeno: 02.02.2024